5th Anniversary of Global Exhibition Day ไขกุญแจสำคัญสู่ประตูแห่งโลกอนาคตอุตสาหกรรม MICE

5th Anniversary of Global Exhibition Day
ไขกุญแจสำคัญสู่ประตูแห่งโลกอนาคตอุตสาหกรรม MICE


        ฉลองครบรอบ 5 ปี เนื่องในวันแสดงสินค้าโลก (Global Exhibition Day) ซึ่งนับว่าเป็นวันสำคัญในระดับสากล ที่ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้า ที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก

ซึ่งในปีนี้ สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) ได้มีการจัดวันเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา และมีการจัดงานประชุมการเข้าร่วมในรูปแบบ Online Meeting พร้อมทั้งติดแฮชแท็ก GED2020 บนสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากประเทศสมาชิกทั้งหมด 114 ประเทศ โดยผลสรุปจากภาพรวมภายในงาน Global Exhibition Day นั้นได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบของ Hybrid Event รวมไปถึงการพัฒนา Webcast ให้พร้อมต่อการสร้างสรรค์แคมเปญต่าง ๆ ทางโซเชียล โดยไฮไลท์ของงานจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลย นอกจากการประกาศถึง Key Message สำคัญของวันเฉลิมฉลองว่า “Exhibitions are key to rebuilding economies” การจัดนิทรรศการคือกุญแจสำคัญ ที่นำไปสู่การฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจ


Kai Hattendorf (CEO of UFI) ได้กล่าวไว้ว่า “ตลาดและสถานที่พบหมาย คือหนทางออกที่จะช่วยเร่งให้เกิดการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ” เพราะในขณะที่ทั่วโลกพยายามหาทางรับมือต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจหลังจากที่วิกฤตโควิด - 19 จบลง นิทรรศการจัดแสดงสินค้าจะเป็นเครื่องมือที่ถูกจับตามองอย่างแน่นอน ว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่จะช่วยเร่งให้เกิดการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้มีรวมตัวกันของผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อแสดงออกถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันทางธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการลงทุนในภาคท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพยายามเชื่อมต่อสิ่งที่มีอยู่เดิมและสิ่งที่เริ่มต้นสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการฟื้นฟูตั้งแต่ส่วนของภูมิภาค ไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่

ซึ่งสุดท้ายแล้ว ใจความสำคัญของ Global Exhibition Day ก็คือการสร้างโอกาสในแบ่งปันความหวังและตระหนักเห็นถึงบทบาทสำคัญของการจัดนิทรรศการ ที่มีผลต่ออนาคตของเศรษฐกิจโลกในวันข้างหน้า 

โดยความพยายามในการผลักดันให้ Global Exhibition Day ขึ้นเป็นวันสำคัญของโลก มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มจากสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) โดยปกติแล้วจะมีการจัดนิทรรศการแบบ Face-To-Face Exhibitions ของแต่ละประเทศสมาชิกที่ได้เป็นตัวแทนในปีนั้น ๆ เพื่อสนับสนุนถึงความสำคัญของ Global Exhibition Day นอกจากนี้ยังเป็นงานที่นำเหล่าผู้ประกอบการจากแวดวงอุตสาหกรรมไมซ์มาร่วมประชุม แลกเปลี่ยนทัศนคติ และอัพเดตสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคต รวมทั้งยังมีการนำเสนอถึงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์นั้นเติบโตขึ้นไปอีกขั้น

สมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วโลก ที่พยายามสร้างความตระหนักรู้ถึงความร่วมมือกันในระดับสากลของการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะช่องทางการตลาดที่ทรงพลัง โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 52 องค์กรที่มาจากนานาประเทศ ซึ่งหนึ่งในสมาชิกนั้นคือ ประเทศไทย โดยนางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้ร่วมลงนามขยายความร่วมมือกับสมาคมการแสดงสินค้าโลกตั้งแต่ปี 2019 เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการร่วมพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ทั้งยังได้รับเกียรติในฐานะเจ้าภาพจัดงาน "The 86th UFI Global Congress" หรือ UFI Global Congress ครั้งที่ 86 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในกรุงเทพมหานครของปีที่ผ่านมา

การที่ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมาคมการแสดงสินค้าโลก ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้อุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ นั้นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญที่พยายามผลักดันให้ประเทศไทย นั้นกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวธุรกิจของโลกอีกด้วย
Gallery
More Like This

Subscribe & Get Promotion

Get Start